Fareidentifikation og risikovurdering
HVAD ER HIRA

DAN’s HIRA (forkortelse for: Hazard Identification and Risk Assessment (dansk: Fareidentifiktation og risikovurdering)) program hjælper ejere, operatører, personale og professionelle dykkere med at identificere farer, før de fører til skader eller tab..
Ved at fokusere på realistiske og pragmatiske vurderinger af risici, der kan føre til alvorlige resultater, giver programmet værktøjer og strategier til proaktivt at afbøde disse hændelser.
ProgrammetEste programa é fornecido tilbydes uden omkostninger til DAN Pro og klubmedlemmer og forretningspartnere, som en proaktiv måde at fremme sikkerhed i vores samfund, og for at holde vores branche kørende.

Niveauer
Hvorfor HIRA?

Den primære fordel ved at implementere DAN’s HIRA program er en reduktion i sandsynligheden, alvorligheden og indvirkningen af ulykker.
Men fordelene er mere vidtrækkende. Ved at implementere HIRA, kan HIRA programmet:

 • Minimere skaders alvorlighed og dens indvirkning på dit arbejdsområde
 • Reducere skader på dine kunder og dine ansatte
 • Reducere de langsigtede omkostninger til skader og erstatning
 • Forbedre personaleuddannelse og vedligeholdelse af færdigheder
 • Udnytte DAN’s marketingsindsats; DAN vil promovere din organisation gennem HIRA anerkendelse
 • Etablere og vedligeholde en sikkerhedskultur i din organisationJeg har været i branchen i årtier uden problemer, så hvorfor skal jeg overveje skadeforebyggelse nu?

En historie med sikre og succesfulde ture er en god indikation på at dit arbejde er sund og veldrevet, men det betyder ikke at du er ude for risiko. Risiko vil altid eksistere, på trods af gode bestræbelser. DAN’s HIRA program giver dig muligheden for at tage et ekstra kig på dit arbejde med et kritisk blik, og med omfattende sæt kriterier. Selv for de mest erfarne iblandt os, er det alt for nemt at blive selvtilfreds og overse gamle farer eller nye risici. Ved at gennemgå programmet, kan eventuelle tanker vedrørende ens evner til at styre risici forstærkes, men processen er mindst lige så vigtig som dens resultat, og du vil være i stand til at sætte en målsætning, som du kan bruge til at måle fremtidige farer og operationer efter.

Hvad får jeg ud af HIRA-programmet?

Som ”dykker operatør” vil HIRA-programmet introducere dig til helt nye områder af skadeforebyggelse og forpligtelser. Organiseret skadeforebyggelse, som set i rumfartsbranchen og sundhedsvæsnet, er ikke blevet implementeret i dykkerindustrien, selvom lignende retssager og tab også sker i dykkerindustrien. Risici er allevegne i dykkerindustrien, og det er nemt at tage det for givet eller at overse farerne. Som operatører og ansvarlige for vores medarbejderes og kunders sikkerhed, har vi ikke råd til at se væk for det. DAN’s HIRA-program er en måde for os til at tjekke sikkerheden hos os selv, og sikre os at vi ikke tager sikkerheden for givet. Udeblivelse af ulykker betyder ikke nødvendigvis en sikker sikkerhed.
Selv professionelle dykkere, der ikke ejer et dykkercenter eller en dykkerbutik, står stadig over for adskillelige farer, både i og ude af vandet. At kunne være i stand til at identificere problemer angående ens drift, forpligtelseshåndtering og endda kunder er afgørende for de professionelles evner til at beskytte sig selv og deres elever, og for at kunne gennemføre deres undervisning succesfuldt. Professionelle dykkere står stadig over for mulige risici ved at undervise, transportere udstyr og elever, drive og organisere chartre og ved mange andre nødvendige punkter af en dykkervirksomhed. Disse bekymringer bliver ofte overset, hvilket bringer professionelle dykkere i fare. DAN’s HIRA-program er designet til at afhjælpe det og holde dig og dine elever sikker, mens du underviser.

Hvad koster HIRA-programmet?

DAN’s HIRA-program er designet til at hjælpe dykkerindustrien med at trives, reducere virksomheders tab og forhindre skader. Dykkerindustrien kan ikke overleve uden sine fagfolk, og forbedring af dykkersikkerheden kan ikke kun begrænses til kun rekreative dykkere. HIRA-programmet leveres uden omkostninger til DAN Pro og klubmedlemmer og forretningspartnere som en proaktiv måde at fremme sikkerheden i vores lokalsamfund og holde vores branche i vækst.

Er HIRA-programmet kun egnet til dykkercentre?

DAN’s Hira-program er egnet til alle professionelle dykkere. Om du er en instruktør, charter operatør, butiksejer eller kører din egen forretning der tilbyder vandsport som en sekundær indtægtskilde, kan HIRA-programmet anvendes til din virksomhed. På grund af programmets brede brugerbase vil ikke alle facetter være anvendelige for alle operationer, og det er op til dig at bestemme, hvilke dele af programmet du mest kan få gavn af. Programmet er et redskab, der er designet til at hjælpe dig med at styre din egen risikovurdering og ikke et revisions- eller overholdelsesprogram. Målet er at hjælpe dygtige og drevne operatører med at forbedre deres forretninger og reducere deres forpligtelser.

HIRA NIVEAUER
HIRA NIVEAU 1

HIRA Niveau 1 kræver at dykkeroperatøren, eller den professionelle, har den grundlæggende træning og udstyr til at håndtere skader, planer og producerer for at kunne håndtere nødsituationer.
Niveau 1 er en selvevaluering og færdiggøres online.

GÅ TIL NIVEAU 1
HIRA NIVEAU 2

HIRA Niveau 2 kræver yderligere træning samt implementering og praksis af en bredere række af procedurer og nødhandlingsplaner. Som HIRA Niveau 1, er Niveau 2 også en selvevaluering og færdiggøres online.
Efter at have gennemført HIRA Niveau 1 programmet, vil deltagerne modtage en invitation til at deltage i HIRA Niveau 2.

GÅ TIL NIVEAU 2
HIRA NIVEAU 3

HIRA Niveau 3 er en omfattende vurdering og en detaljeret vurdering af farer. På dette niveau, behandles næsten alle facetter af forretnings- og dykkeroperationer, og der kræves yderligere NHP’er baseret på bredden af aktiviteter. Dette niveau kan færdiggøres online eller på stedet efter anmodning.

Detalhes adicionais disponíveis me breve.

HIRA NIVEAU 1

Deltagelse er gratis for DAN medlemmer og/eller forretningspartnere, dykkerforretninger, dykkeroperatører og dykkerinstruktører.

Participate - DYKKERCENTRE, DYKKEROPERATØRER
Partecipate - DYKKERINSTRUKTØRER

 

KRAV

TRÆNING: Personalet er uddannet i førstehjælp og iltadministration
UDSTYR: Førstehjælpsudstyr og iltenheder er tilgængelige på dykningsstedet eller pool
FORSIKRING: Erhvervsansvarsforsikring og/eller professional erstatningsforsikring er påkrævet
STANDARDDRIFTSPROCEDURER

 • Sikkerhedsbriefing før dyk (gælder pool og dykkersted)
 • Sikkerhedsbriefing på båden
 • Briefing efter dyk og afkrydsning af tilstedeværende ved brug af fysisk tjekliste

NØDHANDLINGSPLANER: NHP’er er skabt til at hjælpe savnede dykkere, eller andre skader/dykkerrelateret.

HIRA NIVEAU 2

After having accomplished the HIRA Level 1 program, participants receive an invitation to join the HIRA Level 2.


Participation is free for DAN Members and/or Business Partners, Dive Businesses, Dive Operators and Dive Instructors.

 

KRAV

TRÆNING:

 • Yderligere træning, hvilket inkluder viden inden for maritime skader (der er relevant), neurologisk undersøgning og AED (hjertestarter), hvis det ikke allerede er inkluderet i tidligere kurser
 • Minimum en førstehjælpsinstruktør (kun for dykkercentre/skoler)

UDSTYR:

 • En automatisk ekstern defibrillator (AED) Hjertestarter.
 • En milijømæssig bæredygtighedsplan

STANDARD DRIFTSPROCEDURER:

 • Vedligeholdelse af førstehjælpsudstyr og iltenheder
 • Bestemmelse for at kunne afslå tilladelse til dykning grundet helbredsmæssige årsager
 • Regelmæssig træning og øvelser i vedligeholdes af nødprocedurer

BEREDSKABSPLANER FOR NØDSTILFÆLDE: Yderligere NHP’er baseret på bredden af aktiviteter – tjekliste inkluderet

Kilder (ud over Niveau 1 kilder)

Guide to an Environmental Sustainability Plan

DSO - DIVING SAFETY OFFICER (DAN Dykker Sikkerhedsofficerer)

DAN Dykker Sikkerhedsofficerer er professionelle dykkere der har gennemgået ekstensiv træning i fareindikation og risikovurdering. De kan arbejde for, eller tilbyde deres arbejde til dykkercentre, hvor de kan udvikle standard operationsprocedurer og sikkerhedsplaner til nødstilfælde. De er også i stand til at kunne hjælpe med at implementere alt det, som er nødvendigt for HIRA Niveau 3.

Rådgiver i dykkersikkerhed

En udvalgt gruppe af Dykker Sikkerhedsofficerer bliver også trænet op til at blive Dykker Sikkerhedsrådgivere. De hjælper DAN med at promovere, udvide HIRA Niveau 3 og tilbyde gratis råd og vejledning til HIRA deltagere. De kan mod betaling blive bedt om at udføre en fareidentifikation og risikovurdering i et dykkercenter og vil udfærdige en detaljeret rapport til dykkercentret efter at vurderingen er afsluttet.

SEND OS EN E-MAIL OG ET CV
DAN DSO Kursus

DAN DSO kurset er et 6 dages kursus, som består af både teoretisk og praktisk forløb. På grund af kursets specificitet er dette kursus ikke åbent for alle, men kun for en udvalgt gruppe af professionelle dykkere.
Kursets emner omfatter:

 • Risikovurdering og afbødning
 • Støj og lys påvirkninger
 • Bevisthed vedrørende brandsikkerhed
 • Iltrensning
 • Pakninger og tætninger
 • Luftkompressorer I Regulatorer I Trykluft til dykning
 • Foredrag om medicinsk behandling indenfor dykning
 • Økologiske aspekter
 • Trykkamre
 • Bæredygtig forretningsplanlægning
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen
 • Program til forbedring af sikkerheden
 • Sikkerhedsplaner til nødstilfælde
 • Sikkerhedsmanualen
 • Hvordan man laver en HIRA
 • Pratistiske vurderinger på stedet

Kurset undervises af erfarne DAN-medarbejdere og kursets officielle sprog er engelsk. For mere info eller deltagelse i kurset, bedes du sende en mail og dit CV til os til:hira@daneurope.org